svenska

Användarvillkor

Användarvillkor


Överblick
Denna hemsida hanteras av Vasuma. Genom hela siten, används termen "vi" och "oss" som refererar till Vasuma. Vasuma erbjuder dig, användaren, genom denna hemsida, inklusive all information, verktyg och tjänster, användarens acceptans av alla villkor och policyn listade här.

Genom att besöka eller slutföra en köp på vår hemsida, engagerar du dig i vår "tjänst" och därmed accepterar alla villkor och policyn, inklusive de tillägg på villkor tillhandahållna via via hyperlänkar. Dessa villkor gäller för alla användare på hemsidan, inklusive kunder, leverantörer och / eller distributörer av material

Läs gärna våra villkor grundligt innan du besöker eller använder dig utav vår hemsida. Genom att ta del av hemsidan, godkänner du villkoren angivna här. Om du inte godkänner villkoren angivna, ber vi dig att lämna vår hemsida och användandet av den och dens tjänster.

Tillägg på ny funktionalitet och verktyg i butiken ingår även i våra användarvillkor. Du kan granska den senaste version av våra villkor när du vill genom att besöka denna sida. Vi reserverar oss rätten att uppdatera, ändra eller ta bort delar av våra villkor genom att lägga till uppdateringar på vår hemsida. Det är ditt ansvar som besökare att regelbundet besöka denna sida för att se om det skett några uppdateringar. Ditt fortsatt användande av hemsidan efter eventuella uppdateringar av våra villkor, inger en fortsatt samtycke från ditt håll på våra villkor.

Vår onlinebutik är lagrad och tillhandahållen av Shopify Inc. Shopify tillhandahåller oss en e-handelsplattform som möjliggör försäljning av våra produkter och tjänster till dig.

SEKTION 1 - ONLINEBUTIK VILLKOR

Genom att godkänna dessa användarvillkor intygar du att du är minst myndig i din delstat eller bosättnings region, eller att du är myndig i din delstat eller provins där du bor och du har gett oss ditt medgivande att använda denna webbplats. Du får inte använda våra produkter för olagliga eller obehöriga ändamål och inte heller kan du, i användningen av tjänsten, bryta mot några lagar i din jurisdiktion (inklusive men inte begränsat till upphovsrättslagar). Du får inte överföra maskar eller virus eller kod av destruktiv karaktär. En överträdelse eller överträdelse av något av villkoren kommer att resultera i ett omedelbart avslutande av dina tjänster.

SEKTION 2 - ALLMÄNNA VILLKOR

Vi förbehåller oss rätten att vägra service till vem som helst av någon anledning när som helst. Du förstår att dina uppgifter som exklusive kreditkortsinformation, kan överföras okrypterat och involvera (a) transfer över olika nätverk; och (b) justeringar i överensstämmelse och anpassning till tekniska krav för anslutande nät eller anordningar. Kreditkortsuppgifter krypteras alltid under överföring via nätverk. Du förbinder dig att inte reproducera, duplicera, kopiera, sälja, återförsälja eller exploatera någon del av tjänsten, användning av tjänsten eller åtkomst till tjänsten eller någon kontakt på webbplatsen genom vilken tjänsten tillhandahålls, utan uttryckligt skriftligt tillstånd från Vasuma. De sektioner som används i detta avtal ingår endast för bekvämlighets skull och kommer inte att begränsa eller på annat sätt påverka dessa villkor.

SEKTION 3 - INFORMATIONENS NOGGRANNHET, FULLSTÄNDIGHET OCH AKTUALITET

Vasuma ansvarar inte om information som görs tillgänglig på denna hemsida inte är korrekt, aktuell eller fullständig. Informationen på denna hemsida tillhandahålls enbart för allmän information och bör inte användas som enda grund för att fatta beslut utan att konsultera primära, mer exakt, mer komplett eller mer tid informationskällor. All tillit till informationen på denna webbplats sker på egen risk. Denna hemsida kan innehålla viss historisk information, som nödvändigtvis, är inte aktuell och tillhandahålls endast som referens. Vi förbehåller oss rätten att ändra innehållet på denna webbplats när som helst, och vi har ingen skyldighet att uppdatera någon information på vår webbplats. Ditt fortsatta användande av hemsidan efter eventuella uppdateringar av våra villkor, inger ett fortsatt samtycke från ditt håll på våra villkor.

SEKTION 4 - Justeringar / ändringar av tjänster, produkter och priser

Priserna för våra produkter kan komma att ändras utan föregående meddelande. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra eller avbryta tjänsten eller våra produkter (eller någon del eller innehåll därav) utan föregående meddelande. Vi ska inte vara ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för någon ändring, prisändring, avstängning eller upphörande av tjänsten.

SECTION 5 - Produkter eller tjänster (om tillämpligt)

Vissa produkter eller tjänster kan vara tillgängliga exklusivt online via webbplatsen. Dessa produkter eller tjänster kan ha begränsade mängder och är föremål för retur eller byte endast enligt vår retur policy. Vi har gjort allt för att visa så exakt som möjligt färgerna och bilderna av våra produkter som visas i butiken. Vi kan inte garantera att datorskärmens skärm av valfri färg kommer att vara korrekt. Vi förbehåller oss rätten, men är inte förpliktigade, att begränsa försäljningen av våra produkter eller tjänster till någon person, geografisk region eller jurisdiktion. Vi kan utöva denna rätt från fall till fall. Vi förbehåller oss rätten att begränsa antalet produkter eller tjänster som vi erbjuder. Alla beskrivningar av produkter eller produkt prissättning kan ändras när som helst utan föregående meddelande, efter eget gottfinnande av oss. Vi förbehåller oss rätten att när som helst avbryta en produkt. Alla erbjudanden om produkter eller tjänster som görs på denna webbplats är ogiltiga där det är förbjudet. Vi garanterar inte att kvaliteten på några produkter, tjänster, information eller annat material som köps eller erhålls av dig kommer att uppfylla dina förväntningar, eller att eventuella fel i tjänsten kommer att korrigeras.

SECTION 6 - FAKTURERINGS-OCH KONTO UPPGIFTERNAS RIKTIGHET

Vi förbehåller oss rätten att avslå en beställning som du har till dig. Vi kan, efter eget gottfinnande, begränsa eller annullera kvantiteter som köps per person, per hushåll eller per beställning. Dessa begränsningar kan omfatta beställningar gjorda av eller under samma kundkonto, samma kreditkort och/eller beställningar som använder samma fakturerings-och/eller leveransadress. I händelse av att vi gör en ändring eller annullera en order, kan vi försöka att meddela dig genom att kontakta e‑mail och/eller faktureringsadress/telefonnummer som angavs när beställningen gjordes. Vi förbehåller oss rätten att begränsa eller förbjuda beställningar som, enligt vår enda dom, verkar vara placerade av återförsäljare eller återförsäljare.

Du samtycker till att tillhandahålla aktuell, fullständig och korrekt inköps-och kontoinformation för alla köp som görs i vår butik. Du samtycker till att omgående uppdatera ditt konto och annan information, inklusive din e-postadress och kreditkortsnummer och förfallodatum, så att vi kan slutföra dina transaktioner och kontakta dig vid behov.

Mer information finns i vår retur policy.

AVSNITT 7- VALFRIA VERKTYG

Vi kan ge dig tillgång till verktyg från tredje part över vilka vi varken övervakar eller har någon kontroll eller påverkan. Du bekräftar och samtycker till att vi ger tillgång till sådana verktyg "i sin nuvarande form" och "i mån av tillgänglighet" utan några garantier, utfästelser eller villkor av något slag och utan något godkännande. Vi kommer inte att ha något som helst ansvar till följd av eller i samband med din användning av valfria verktyg från tredje part. All användning av valfria verktyg som erbjuds via webbplatsen sker helt på egen risk och diskretion och du bör se till att du är bekant med och godkänner de villkor på vilka verktyg som tillhandahålls av relevanta tredjepartsleverantörer (s). Vi kan också, i framtiden, erbjuda nya tjänster och/eller funktioner via webbplatsen (inklusive, lanseringen av nya verktyg och resurser). Sådana nya funktioner och/eller tjänster ska också omfattas av dessa villkor.

AVSNITT 8-LÄNKAR FRÅN TREDJE PART

Visst innehåll, produkter och tjänster som är tillgängliga via vår tjänst kan inkludera material från tredje part. Länkar från tredje part på denna webbplats kan leda dig till tredje parts webbplatser som inte är anslutna till oss. Vi är inte ansvariga för att undersöka eller utvärdera innehållet eller noggrannheten och vi garanterar inte och kommer inte att ha något ansvar eller ansvar för tredje parts material eller webbplatser, eller för något annat material, produkter eller tjänster från tredje part. Vi är inte ansvariga för några skador eller skador i samband med köp eller användning av varor, tjänster, resurser, innehåll eller andra transaktioner som görs i samband med tredje parts webbplatser. Läs noga igenom den tredje partens policyer och praxis och se till att du förstår dem innan du deltar i någon transaktion. Klagomål, påståenden, funderingar eller frågor om tredjepartsprodukter bör riktas till tredje part.
SEKTION 9 - ANVÄNDARKOMMENTARER, FEEDBACK OCH ANDRA BIDRAG

Om du på vår begäran skickar vissa specifika inlagor (till exempel tävlingsbidrag) eller utan en begäran från oss du skicka kreativa idéer, förslag, förslag, planer, eller annat material, vare sig online, via e-post, med post, eller på annat sätt (gemensamt " kommentarer "), godkänner du att vi kan, när som helst, utan begränsning, redigera, kopiera, publicera, distribuera, översätta och på annat sätt använda alla kommentarer som du vidarebefordrar till oss. Vi är och skall inte ha någon skyldighet
(1) att upprätthålla eventuella kommentarer i förtroende;
(2) att betala ersättning för eventuella kommentarer; eller
(3) för att svara på eventuella kommentarer.
Vi kan, men har ingen skyldighet att, övervaka, redigera eller ta bort innehåll som vi bestämmer efter eget gottfinnande är olagligt, anstötligt, hotfullt, ärekränkande, ärekränkande, pornografiskt, obscent eller på annat sätt anstötligt eller kränker någon parts intellektuella egendom eller dessa AnvändarVillkor. Du samtycker till att dina kommentarer inte kommer att kränka någon tredje parts rätt, inklusive upphovsrätt, varumärke, sekretess, personlighet eller annan personlig eller äganderätt. Du godkänner vidare att dina kommentarer inte innehåller ärekränkande eller på annat sätt olagligt, kränkande eller obscent material, eller innehåller något datavirus eller annan skadlig kod som på något sätt kan påverka driften av tjänsten eller någon relaterad webbplats. Du får inte använda en falsk e‑mail adress, låtsas vara någon annan än dig själv, eller på annat sätt vilseleda oss eller tredje part när det gäller ursprunget till eventuella kommentarer. Du är ensam ansvarig för eventuella kommentarer du gör och deras riktighet. Vi tar inget ansvar och påtar oss inget ansvar för eventuella kommentarer som du eller någon tredje part har publicerat.

SEKTION 10 - PERSONLIG INFORMATION

Din inlämning av personlig information via Store styrs av vår sekretesspolicy. För att se vår sekretesspolicy.

SEKTION 11 - FEL, FELAKTIGHETER OCH UTELÄMNANDEN

Ibland kan det finnas information på vår webbplats eller i tjänsten som innehåller typografiska fel, felaktigheter eller utelämnanden som kan relatera till produktbeskrivningar, prissättning, kampanjer, erbjudanden, produkt sändningskostnader, transittider och tillgänglighet. Vi förbehåller oss rätten att korrigera eventuella fel, felaktigheter eller utelämnanden och att ändra eller uppdatera information eller annullera beställningar om någon information i tjänsten eller på någon relaterad webbplats är felaktig när som helst utan föregående meddelande (inklusive efter att du har lämnat din beställning).
Vi åtar oss ingen skyldighet att uppdatera, ändra eller förtydliga information i tjänsten eller på någon relaterad webbplats, inklusive, utan begränsning, prisinformation, förutom vad som krävs enligt lag. Ingen angiven uppdatering eller Uppdateringsdatum som tillämpas i tjänsten eller på någon relaterad webbplats, bör vidtas för att indikera att all information i tjänsten eller på en relaterad webbplats har ändrats eller uppdaterats.

SEKTION 12 - FÖRBJUDNA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Utöver andra förbud som anges i användarvillkoren, är du förbjuden att använda webbplatsen eller dess innehåll:
(a) för något olagligt syfte;
(b) att värva andra att utföra eller delta i olagliga handlingar;
(c) att bryta mot internationella, federala, provinsiella eller statliga förordningar, regler, lagar eller lokala förordningar;
(d) att inkräkta på eller bryta mot våra immateriella rättigheter eller andras immateriella rättigheter;
(e) att trakassera, missbruka, förolämpa, skada, förtala, förtal, nedvärdera, skrämma eller diskriminera på grund av kön, sexuell läggning, religion, etnicitet, ras, ålder, nationellt ursprung eller funktionshinder;
f lämna oriktiga eller vilseledande uppgifter,
(g) att ladda upp eller överföra virus eller någon annan typ av skadlig kod som kommer att eller kan komma att användas på något sätt som kommer att påverka funktionaliteten eller driften av tjänsten eller av någon relaterad webbplats, andra webbplatser eller Internet; (h) att samla in eller spåra andras personuppgifter;
(i) till spam, Phish, apotekare, svepskäl, Spider, krypa, eller skrapa;
j för något obscent eller omoraliskt syfte, eller
(k) att störa eller kringgå säkerhetsdetaljerna i tjänsten eller någon relaterad webbplats, andra webbplatser eller Internet. Vi förbehåller oss rätten att säga upp din användning av tjänsten eller någon relaterad webbplats för att bryta mot någon av de förbjudna användningsområdena.

SEKTION 13 - FRISKRIVNING FRÅN GARANTIER; ANSVARSBEGRÄNSNING

Vi garanterar inte, representerar eller garanterar att din användning av vår tjänst kommer att vara oavbruten, i rätt tid, säker eller felfri. Vi garanterar inte att de resultat som kan erhållas från användningen av tjänsten kommer att vara korrekt eller tillförlitlig. Du samtycker till att vi från tid till annan kan ta bort tjänsten för obestämd tid eller säga upp tjänsten när som helst, utan att meddela dig. Du samtycker uttryckligen till att din användning av, eller oförmåga att använda, tjänsten sker på egen risk. Tjänsten och alla produkter och tjänster som levereras till dig via tjänsten är (förutom vad som uttryckligen anges av oss) tillhandahållna "i" som det är "och" i mån av tillgänglighet "för din användning, utan några utfästelser, garantier eller villkor av något slag, vare sig uttryckliga eller underförstådda, inklusive alla underförstådda garantier eller villkor för säljbarhet, säljbar kvalitet, lämplighet för ett visst ändamål, hållbarhet, titel och icke-intrång. Under inga omständigheter ska King Karl LLC, våra direktörer, tjänstemän, anställda, dotterbolag, agenter, entreprenörer, praktikanter, leverantörer, tjänsteleverantörer eller licensgivare vara ansvariga för någon skada, förlust, anspråk, eller någon direkt, indirekt, tillfällig, straff särskilda, eller följdskador av något slag, inklusive, utan begränsning förlorad vinst, förlorade intäkter, förlorade besparingar, förlust av data, ersättningskostnader eller liknande skador, oavsett om de baseras på kontrakt, kränkning (inklusive vårdslöshet), strikt ansvar eller i annat fall, till följd av din användning av någon av tjänsterna eller produkter som upphandlats med hjälp av tjänsten, eller för andra anspråk som på något sätt är relaterade till din användning av tjänsten eller någon produkt, inklusive, men inte begränsat till, eventuella fel eller utelämnanden i något innehåll , eller förlust eller skada av något slag som uppstår till följd av användningen av tjänsten eller något innehåll (eller produkt) som publiceras, överförs eller på annat sätt görs tillgängligt via tjänsten, även om det är informerat om deras möjlighet. Eftersom vissa stater eller jurisdiktioner inte tillåter uteslutning eller begränsning av ansvar för följdskador eller oförutsedda skada, i sådana stater eller jurisdiktioner, ska vårt ansvar begränsas till den maximala utsträckning som lagen tillåter.

SEKTION 14 - SKADEERSÄTTNING

Du samtycker till att gottgöra, försvara och hålla King Karl LLC och vår Moder, dotterbolag, samarbetspartner, partners, tjänstemän, direktörer, agenter, entreprenörer, licensgivare, tjänsteleverantörer, underleverantörer, leverantörer, praktikanter och anställda, skadeslösa från alla anspråk eller krav, inklusive rimliga advokatarvoden, som görs av tredje part på grund av eller till följd av ditt brott mot dessa användarvillkor eller de dokument som de innehåller genom hänvisning, eller din överträdelse av någon lag eller rättigheterna för en tredje part.

SEKTION 15 - UPPDELNING

I händelse av att någon bestämmelse i dessa användarvillkor bedöms vara olaglig, ogiltig eller ogenomförbar, ska sådan bestämmelse ändå vara verkställbar i den utsträckning som tillåts av tillämplig lag, och den icke verkställbara delen ska anses vara avskurna från dessa användarvillkor, skall detta beslut inte påverka giltigheten och verkställbarheten av andra kvarvarande bestämmelser.

AVSNITT 16 - UPPSÄGNING

De avtalsslutande parternas skyldigheter och ansvar före uppsägningsdagen skall fortsätta att gälla för alla ändamål. Dessa AnvändarVillkor är effektiva om och tills de avslutas av antingen dig eller oss. Du kan säga upp dessa användarvillkor när som helst genom att meddela oss att du inte längre vill använda våra tjänster eller när du upphör att använda vår webbplats. Om du i vår enda dom misslyckas, eller om vi misstänker att du har misslyckats, för att uppfylla något villkor eller en bestämmelse i dessa service avtal, kan vi också säga upp detta avtal när som helst utan förvarning och du förblir ansvarig för alla belopp som ska betalas till och med datumet o f uppsägning; och/eller därmed kan neka dig tillgång till våra tjänster (eller någon del därav).

AVSNITT 17 - HELA AVTALET

Underlåtenhet av oss att utöva eller genomdriva någon rättighet eller bestämmelse i dessa användarvillkor skall inte utgöra en avsägelse av sådan rättighet eller bestämmelse. Dessa användarvillkor och policyer eller driftsregler som publiceras av oss på denna webbplats eller i samband med tjänsten utgör hela avtalet och förståelsen mellan dig och oss och reglerar din användning av tjänsten, som ersätter alla tidigare eller samtida avtal, meddelanden och förslag, vare sig muntliga eller skriftliga, mellan dig och oss (inklusive, men inte begränsat till, tidigare versioner av Användarvillkoren). Eventuella oklarheter i tolkningen av dessa användarvillkor skall inte tolkas mot den utarbetande parten.

SEKTION 18 - TILLÄMPLIG LAG

Dessa användarvillkor och alla separata avtal där vi tillhandahåller dig tjänster ska regleras av och tolkas i enlighet med svensk lagstiftning.

SEKTION 19 - ÄNDRINGAR I TJÄNSTEVILLKOREN

Du kan granska den senaste versionen av AnvändarVillkoren när som helst på den här sidan. Vi förbehåller oss rätten att, efter eget gottfinnande, uppdatera, ändra eller ersätta någon del av dessa AnvändarVillkor genom att publicera uppdateringar och ändringar på vår webbplats. Det är ditt ansvar att regelbundet kontrollera vår hemsida för ändringar. Din fortsatta användning av eller åtkomst till vår webbplats eller tjänsten efter publiceringen av eventuella ändringar av dessa användarvillkor innebär att dessa ändringar accepteras.

SEKTION 20 - KONTAKTUPPGIFTER
Frågor om Användarvillkoren ska skickas till oss på steffen@vasuma.com.